Stichting Diwali Festival

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op India  gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Indiase- en  Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.’
Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2016 plaatsgevonden. Het komende festival vindt op 8 oktober 2017 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.
 De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’
Het bestuur van de Stichting Japan Festival bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:  Rajiv Mehra ( Mehra Holding)
Penningmeester: Erwin Schols (Rabobank Amstel & Vecht)
Secretaris: open
Bestuurslid:  Jolanda van der Aart (amsterdam inbusiness)
Bestuurslid: Annelies van der Pauw (Allen & Overy)
Bestuurslid: Prashant Savla (Sunpharma)
Bestuurslid: Amit Kapur (Tata Consultancy Services)
Bestuurslid: Elbert Waller (KPMG-Meijburg)
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op India  gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Indiase- en  Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.’
Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2016 plaatsgevonden. Het komende festival vindt op 8 oktober 2017 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.
 De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’
Het bestuur van de Stichting Japan Festival bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:  Rajiv Mehra ( Mehra Holding)
Penningmeester: Erwin Schols (Rabobank Amstel & Vecht)
Secretaris: open
Bestuurslid:  Jolanda van der Aart (amsterdam inbusiness)
Bestuurslid: Annelies van der Pauw (Allen & Overy)
Bestuurslid: Prashant Savla (Sunpharma)
Bestuurslid: Amit Kapur (Tata Consultancy Services)
Bestuurslid: Elbert Waller (KPMG-Meijburg)
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op India  gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Indiase- en  Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.’
Hoofdlijnen van het beleidsplan
De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2016 plaatsgevonden. Het komende festival vindt op 8 oktober 2017 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.
 De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’
Het bestuur van de Stichting Japan Festival bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:  Rajiv Mehra ( Mehra Holding)
Penningmeester: Erwin Schols (Rabobank Amstel & Vecht)
Secretaris: open
Bestuurslid:  Jolanda van der Aart (amsterdam inbusiness)
Bestuurslid: Annelies van der Pauw (Allen & Overy)
Bestuurslid: Prashant Savla (Sunpharma)
Bestuurslid: Amit Kapur (Tata Consultancy Services)
Bestuurslid: Elbert Waller (KPMG-Meijburg)Doelstelling
 
 
Doelstelling
 
De Stichting heeft ten doel het organiseren van een jaarlijks op India  gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Indiase- en Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn.’
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan
 
De Stichting organiseert jaarlijks een festival. Het laatste festival heeft in 2016 plaatsgevonden. Het komende festival vindt op 7 oktober 2017 plaats. De details van het festival zijn gepubliceerd op de andere onderdelen van deze website. De Stichting financiert de kosten van het festival door middel van sponsorbijdragen van instellingen en bedrijven alsmede voor een gering gedeelte door de opbrengst van verkoop van consumpties door derden tijdens het festival. Het festival vindt alleen doorgang als de gebudgetteerde kosten uit de sponsorbijdragen worden gedekt. De Stichting streeft niet naar een vermogensoverschot en wendt alle eventuele baten uit een festival aan voor de organisatie van het volgende festival.
 
De jaarverslagen bevatten de details met betrekking tot de sponsorbijdragen en het vermogen van de Stichting.’
 
 
Het bestuur:
 
Het bestuur van de Stichting Diwali Festival bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:  Rajiv Mehra ( Mehra Holding)
Penningmeester: Erwin Schols (Rabobank Amstel & Vecht)
Secretaris: open
Bestuurslid:  Jolanda van der Aart (amsterdam inbusiness)
Bestuurslid: Annelies van der Pauw (Allen & Overy)
Bestuurslid: Prashant Savla (Sunpharma)
Bestuurslid: Amit Kapur (Tata Consultancy Services)
Bestuurslid: Elbert Waller (KPMG-Meijburg)
 

De toegang is gratis